REKLAMA

Kolejny dzień obrad. Dziś będzie również gorąco? (VIDEO)

Drugi dzień 72. posiedzenia Sejmu. Oglądaj transmisję NA ŻYWO.

Porządek obrad.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2952 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół*
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa,
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki nr 2919, 243 i 2961) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– sprawozdawca poseł Joanna Borowiak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r. (druki nr 2915 i 3006) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
– sprawozdawca poseł Marek Ast.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu oraz poselskim projektach uchwał w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (druki nr 2985, 2988 i 2997) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Małgorzata Kidawa-Błońska.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o:
– przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
– poselskim projekcie uchwały w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (druki nr 2970, 2989 i 2996) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Jarosław Zieliński.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2933) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2977) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2992) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– uzasadnia Minister Finansów.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2991 i 2995)*
– sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )*
– sprawozdawca poseł

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …)*

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat perspektyw finansowania modernizacji Sił Zbrojnych, w tym poprzez wykorzystanie środków Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w kontekście problemów ze znalezieniem nabywców na obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i odwołanego przetargu z dnia 24.10.2022 r.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca planowanych inwestycji w zakresie energetyki jądrowej w Polsce.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat ponownie rosnącego zasolenia Odry i jego przyczyn, a także wyników postępowań wyjaśniających okoliczności katastrofy ekologicznej na Odrze w sierpniu tego roku oraz podjętych przez rząd długofalowych działań w celu zabezpieczenia polskich rzek, w tym zapowiadanych w sierpniu 2022 roku zmian legislacyjnych dotyczących rewitalizacji rzek.

Grafika poglądowa.

08-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)