REKLAMA

Na Podkarpaciu powstanie pierwsza w Polsce sieć zwiększonego zasięgu radiowego PSP

PODKARPACIE. W sali konferencyjnej KW PSP w Rzeszowie odbyła się prezentacja projektu budowy pierwszej w Polsce sieci zwiększonego zasięgu radiowego Państwowej Straży Pożarnej obejmującej całe województwo.

Sieć zwiększonego zasięgu to kolejny etap projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo- gaśniczych” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

W briefingu prasowym, podczas którego zostały przedstawione szczegóły projektu uczestniczyli poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, st. bryg. Daniel Dryniak, st. bryg. Janusz Jabłoński.

– Głównym celem realizacji projektu jest osiągnięcie 100% pokrycia terenu województwa podkarpackiego zasięgiem radiowym na kanałach powiatowych komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego. Powiatowy kanał radiowy jest bezpośrednio związany z koordynacją działań ratowniczo gaśniczych na terenie każdego powiatu – powiedział nadbryg. Andrzej Babiec. – Przed rozpoczęciem realizacji projektu pokrycie zasięgiem radiowym na kanale powiatowym szacowane jest na około 70% powierzchni województwa podkarpackiego – dodał.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego ważnego projektu.

– Z punktu widzenia mieszańców regionu dzieje się rzecz niezwykle istotna. Czasy, w których żyjemy, a także specyfika województwa sprawiają, że wszyscy doceniamy bezpieczeństwo. Państwowa Straż Pożarna, wspierana przez OSP, jest w tej chwili wiodącą formacja ratowniczą w naszym województwie oraz w naszym kraju. W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do prawie 30 tysięcy zdarzeń, z czego ponad 70% z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem. Warunkiem skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych jest zapewnienie dobrej łączności dla służb ratowniczych. W związku z realizacją projektu mamy świadomość, że budujemy bezpieczeństwo mieszkańców regionu, ale też poprawiamy skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych i komfort pracy strażaków – powiedziała wojewoda.

Realizacja obecnego etapu to efekt długofalowej strategii rozwoju łączności radiowej obranej przez KW PSP w Rzeszowie w roku 2019 roku. To wtedy rozpoczęła się realizacja etapu I zadania pod nazwą „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, która miała na celu udowodnić, że to co chcemy zbudować ma sens, spełnia nasze oczekiwania i jest możliwe do zrealizowania w skali całego województwa.

Dla zobrazowania wyników realizacji budowy sieci zwiększonego zasięgu radiowego w woj. podkarpackim koniecznym jest zwrócenie uwagi na najbardziej efektowny skutek realizacji I etapu projektu, czyli zastąpienie wielu urządzeń tele- i radiokomunikacyjnych na biurku dyżurnego Stanowiska Kierowania w KM/KP PSP konsolą dyspozytorską, która w jednym miejscu integruje te urządzenia.

W praktyce wygląda to tak, że dyżurny w celu nadania korespondencji radiowej, zamiast naciskać przycisk nadawania w mikrofonie konkretnego radiotelefonu, wybiera na ekranie konsoli ikonę radiotelefonu, z którego chce nawiązać korespondencję radiową i analogicznie, nie musi nasłuchiwać, z którego radiotelefonu słychać korespondencję radiową, tylko konsola „pokazuje” (podświetla ikonę) z którego radiotelefonu nadawana jest korespondencja. Pozwala to na sprawne i ergonomiczne zarządzanie zasobami tele- i radiokomunikacyjnymi.

System ten jednocześnie pozwala na „dokładanie” zasobów do obsługi, bez konieczności zapewniania dodatkowego miejsca na biurku i komplikowania pracy dyżurnego.

Budowa sieci zwiększonego zasięgu w woj. podkarpackim będzie polegała na dostarczeniu do powiatów wykazujących niewystarczające pokrycie zasięgiem radiowym rozwiązań wdrożonych w pierwszym etapie w powiecie rzeszowskim, kiedy w ramach zakupu i uruchomienia systemu integrującego środki łączności jednocześnie uruchomiono sieć zwiększonego zasięgu na bazie 8 zdalnie sterowanych stacji bazowych, zlokalizowanych w OSP Błażowa Dolna – Mokłuczka, OSP Kamień, Dom Myśliwski Koła Łowieckiego Bażant-Lubenia, Nadleśnictwo Głogów, OSP Sokołów, Wieża operatora GSM PLAY – Dynów, OSP Wola Rafałowska, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ – Kielnarowa.

Sieć zwiększonego zasięgu w powiecie rzeszowskim to poligon testowy dla realizacji całego przedsięwzięcia, którym jest sieć zwiększonego zasięgu w całym województwie.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

– budowa sieci zwiększonego zasięgu w 19 powiatach woj. podkarpackiego i włączenie do sieci zwiększonego zasięgu powiatu rzeszowskiego dwóch nowych stacji wyniesionych – efekt to blisko 100-procentowe pokrycie zasięgiem radiowym uzyskiwanym z radiotelefonów przewoźnych,

– zastąpienie decyzji ratownika w akcji przez system „voting”, który badając siłę sygnału z jego radiotelefonu „decyduje”, przez którą stację wyniesioną zostanie obsłużony, co zwalnia strażaka z obowiązku decydowania, w jaki sposób może nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania,

– skuteczne alarmowanie jednostek OSP zlokalizowanych w zasięgu stacji wyniesionych.

Dla zapewnienia 100% pokrycia zasięgiem radiowym w sieciach powiatowych zostaną zainstalowane 73 stacje bazowe (radiotelefony z układami antenowymi), w tym 47 sterowanych z wykorzystaniem radiolinii i 26 sterowanych z wykorzystaniem łącza internetowego.

Całkowita wartość projektu to blisko 12 mln zł.

Na podstawie informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

źródło: PUW Rzeszów


09-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)

Tagi: