REKLAMA

PODKARPACIE. Zaczynają się przygotowania do rozbudowy DK73 Pilzno – Brzostek

PODKARPACIE. Zaczynają się przygotowania do rozbudowy DK73 Pilzno – Brzostek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno – Brzostek (dł. 9,3 km). Dokumentację w terminie 17 miesięcy, za kwotę 5 584 200 zł, opracuje Transprojekt Gdański.

– Rozbudowa odcinka Pilzno – Brzostek to część większego zadania, jakim jest gruntowna modernizacja drogi krajowej nr 73 od Pilzna do Jasła o długości ok. 35 km. Inwestycja ta obejmuje także budowę obwodnic Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc, które realizowane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Po jej zakończeniu kierowcy będą korzystać z bezpiecznej i wygodnej trasy – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Prace koncepcyjne

Koncepcja programowa doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli też ustalić ostateczne rozwiązania projektowe i technologie realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie Projektuj i buduj.  

Przebieg i zakres inwestycji

Odcinek drogi krajowej nr 73 pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc przebiega przez tereny Gminy Pilzno (miejscowości: Strzegocice, Bielowy, Jaworze Górne) oraz Gminy Brzostek (miejscowości: Krzemienica Dolna i Zawadka Brzostecka). Droga przecina rzekę Słotówka w m. Bielowy, Wisłokę w m. Jaworze Górne oraz rzekę Kamienica w m. Kamienica Dolna. 

Inwestycja planowana jest do realizacji w istniejącym śladzie drogi krajowej. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), nawierzchnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Zostanie przebudowanych 11 skrzyżowań, trzy obiekty mostowe i 15 przepustów. W ramach zadania zabezpieczone zostaną trzy osuwiska, powstanie ponad 12 km ciągów pieszo-rowerowych i 15 zatok autobusowych.

Chcąc uniknąć wyburzeń, na odcinkach o gęstej zabudowie, zlokalizowanej blisko jezdni drogi krajowej nr 73, zaplanowano pas wielofunkcyjny. Będzie miał on łączną długość prawie 6 km i szerokość 3,50 m. Pozwoli użytkownikom drogi na bezkolizyjne wykonywanie skrętów w lewo. Na pozostałych odcinkach, gdzie pozwalają na to uwarunkowania lokalne, zaprojektowano dodatkowe jezdnie o łącznej długości 4,5 km.

Cel inwestycji

Droga krajowa nr 73 Wiśniówka – Jasło należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ – południe. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny. Łączy autostradę A4 poprzez Pilzno, Jasło, dalej Krosno, Sanok, a następnie DK84 Ustrzyki Dolne, z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku. 

Gęsta zabudowa oraz zlokalizowanie obiektów użyteczności publicznej przy drodze krajowej generuje znaczny ruch pieszych poruszających się po jezdni oraz poboczu. Konieczne jest więc wprowadzenie segregacji ruchu oraz przebudowa istniejącej infrastruktury.

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, poprawa warunków ruchu, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom drogi. 

Rozbudowa DK73 Pilzno – Jasło

Odcinek DK73 Pilzno – Brzostek jest częścią większego zadania, jakim jest przygotowywana do realizacji rozbudowa drogi krajowej od Pilzna do Jasła. Długość odcinka to łącznie ok. 35 km. Zadanie swoim zakresem obejmuje także budowę obwodnic miast: Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc, które realizowane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Aktualnie obwodnice są na etapie opracowania KP.

Materiały: GDDKiA

 


20-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)