REKLAMA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA. Uczelnie techniczne wzmacniają współpracę. Celem niezależność od dostaw militarnych

PODKARPACIE / STALOWA WOLA. Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa. Sygnatariuszami porozumienia byli rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: senator RP, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki, senator RP Janina Sagatowska, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, przedstawiciele prezydenta miasta Stalowa Wola skarbnik miasta Michał Buwaj oraz pełnomocnik prezydenta miasta ds. utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Jacek Śledziński, prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jan Szwedo, menadżer Departamentu Rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej Tadeusz Gajewski.

W ramach Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa planowane są wspólne działania służące realizacji badań naukowych dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania efektu synergii połączonych potencjałów uczelni technicznych. Chęć zaangażowania w budowanie polskiej gospodarki oraz wdrażania innowacyjnych technologii skłoniło rektorów trzech uczelni do wypracowania wspólnego stanowiska współpracy na rzecz nowoczesnych technologii dotyczących obronności i bezpieczeństwa, przemysłu zbrojeniowego oraz modernizacji polskiej armii.

Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotra Koszelnika sektor obronny, chcąc się rozwijać, potrzebuje innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych technik i wdrożeń oraz wykwalifikowanych specjalistów. Taki rozwój w dużej mierze zależy od harmonijnej współpracy pomiędzy wojskiem, przemysłem a nauką, w tym uczelniami. Ma to niebagatelny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo państwa, lecz także na rozwój gospodarczy.

Ostatnie miesiące jasno pokazują, że badania w zakresie technologii obronności i bezpieczeństwa są kluczowe w aspekcie sytuacji geopolitycznej. W Rzeszowie widzimy to w szczególny sposób. Dlatego też podejmujemy współpracę w zakresie badań naukowych dotyczących tych obszarów. Jestem przekonany, że rezultatem będą nowe, ważne, ale przede wszystkim polskie technologie, które uniezależnią nas od zewnętrznych, często trudnych sytuacji. Inwestycja w nasze uczelnie i nasze pomysły da naszemu krajowi niezależność od zewnętrznych dostawców w zakresie obronności i bezpieczeństwa – podkreślił prof. P. Koszelnik.

Celem tej inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń trzech uczelni technicznych oraz współtworzenie projektów badawczo-rozwojowych, co jest szczególnie istotne ze względu na odradzanie się przemysłu zbrojeniowego i potrzebę wspomagania go przez innowacyjne rozwiązania naukowe.

– Przemysł obronny tworzy obszerną przestrzeń dla naukowców do prowadzenia badań i realizacji projektów na potrzeby bezpieczeństwa kraju. Posiadamy odpowiednie zaplecze laboratoryjne, świetnych specjalistów inżynierów z zakresu wysokich technologii. Łącząc siły, zwiększamy możliwości i potencjał wdrożeniowy w kontekście nowych rozwiązań dla wojska. Naszym celem jest włączenie się w szeroko rozumianą modernizację polskiej armii – mówił prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Nasi naukowcy opracowują wiele innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które pomagają tworzyć kolejne, tym razem znajdujące wykorzystanie w obszarze polskiej obronności. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia transferu technologii. Dzięki temu będziemy dla pozostałych członków Sieci realnym wsparciem naukowym. Łącząc potencjały naszych trzech uczelni, mamy szansę wypracować rozwiązania, które będą służyły naszemu wojsku. Myślimy już o konkretnych produktach takich, jak lufy do armatohaubic czy silniki do wozów bojowych – dodał rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

W ramach podpisanego porozumienia planowane są m.in. prowadzenie badań naukowych dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i polskich technologii na potrzeby polskiej armii.

źródło: Materiały nadesłane / PRz

zdjęcia: Beata Motyka PRz


26-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)