REKLAMA

Ponad 80 rodzin zastępczych w Rzeszowie. Zapotrzebowanie jest ogromne

Ponad 80 rodzin zastępczych w Rzeszowie. Zapotrzebowanie jest ogromne

Praca rodziny zastępczej jest bardzo trudna i często wymaga czasu, odpowiedzialności i cierpliwości, ale daje szansę na podarowanie szczęścia i miłości dziecku, które tego potrzebuje. Jak założyć rodzinę zastępczą?

Tworzenie rodzin zastępczych to proces niezwykle wymagający, ale niezbędny. Nagrodą jest szczęście dziecka. Są ludzie, którzy mogą zapewnić dziecku mnóstwo miłości i dobre warunki do życia. W Rzeszowie jest ich sporo, a jednak to wciąż za mało – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa, która zachęca do tworzenia rodzin zastępczych.

Koordynowaniem działań rodzin zastępczych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Jak słyszymy od jego pracowników, zapotrzebowanie na takie rodziny jest ogromne. Zwłaszcza, że pracownikom zależy na tym, aby dzieci z placówek znalazły miejsce w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Tych niestety brakuje.

W Rzeszowie funkcjonuje obecnie 83 rodziny zastępcze. Aż 53 z nich to rodziny spokrewnione, czyli np. dziadkowie opiekujący się swoimi wnukami. Rodzin niezawodowych jest 26, a tylko trzy rodziny zastępcze w Rzeszowie mają status zawodowych. Jedna z nich pełni dodatkowo funkcję pogotowia rodzinnego.Do tego działa jeden rodzinny dom dziecka.

Od początku tego roku powstały dwie rodziny spokrewnione oraz zakwalifikowano pięć rodzin zastępczych niezawodowych i jedną rodzinę spokrewnioną. Trwa też proces kwalifikacji kolejnych trzech rodzin spokrewnionych. Dodatkowo MOPS prowadzi  Rejestr Ewidencji Małoletnich Ukrainy, którzy przybyli na terenie Polski bez opieki osób dorosłych. MOPS wprowadził w system 16 małoletnich.

Długa procedura, niemałe wymagania

Proces kwalifikacji jest wieloetapowy a jego czasookres jest adekwatny do odpowiedzialności, jaką powierza się rodzinom zastępczym. Pracownicy MOPS w Rzeszowie szczegółowo rozpoznają sytuację kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. Weryfikują ich pod kątem prawnym, ale również określają czy kandydaci spełniają warunki mieszkaniowe, a także czy są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki do rozwoju. Wymagana jest również opinia o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którą przeprowadza psycholog MOPS.

Procedura trwa do trzech miesięcy. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że to długo, ale rodziny to rozumieją. Kandydaci mają dzięki temu czas na przygotowanie się do przyjęcia dziecka, zaplanowania wspólnego życia i funkcjonowania. Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia sądu, za zgodą rodziny zastępczej, która w pełni akceptuje potrzeby przyjmowanego dziecka – wyjaśnia Irena Marszałek-Czekierda, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Dodaje, że rodzina decydująca się na sprawowanie pieczy zastępczej musi również zaakceptować to, że dziecko ma potrzebę kontaktu z biologicznymi rodzicami. Zdarza się, że to jeden z najtrudniejszych kroków w całym procesie. Kiedy procedura zakończy się pomyślnie, kandydaci składają wniosek o podjęcie szkolenia, które składa się z 50 godzin  zajęć z wiedzy merytorycznej oraz 10 godzin praktyk. Szkolenie obejmuje zajęcia z prawnikiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz rodzinami zastępczymi, które posiadają już doświadczenie.

Możliwość pomocy najważniejszą nagrodą

Tylko rodziny zastępcze zawodowe otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Rodziny spokrewnione oraz niezawodowe mogą jednak liczyć na comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz w sytuacji dziecka z niepełnosprawnością: świadczenie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania. Dostępne jest też świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dodatkowo rodziny zastępcze mogą otrzymać świadczenia fakultatywne z tytułu pełnieni funkcji rodziny zastępczej m.in. jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka czy dofinansowanie do wypoczynku. Oczywiście piecza zastępcza nie działa dla pieniędzy.

Najbardziej wartościowa jest chęć pomocy dzieciom. Bezinteresowna. To bardzo odpowiedzialna praca, dzięki której dzieci mają szansę na lepszy start w dorosłym życiu. Rodzina zastępcza musi czuć przede wszystkim potrzebę dzielenia się miłością – opisuje Aneta Węgrzyn z MOPS w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje o pieczy zastępczej można uzyskać dzwoniąc pod numer: 17 8630253, pisząc na adres: pieczazastepcza@mopsrzeszow.pl oraz na stronie http://www.mopsrzeszow.pl/a,23,rodzinna-piecza-zastepcza.

 

fot. Marcin Piecyk, Urząd Miasta Rzeszowa

Pani Krystyna Stachowska Wiceprezydent Rzeszowa zachęca do tworzenia rodzin zastępczych

15-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)