REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Dwie gminy otrzymały wsparcie finansowe. Łącznie 4 mln zł

POWIAT SANOCKI. Dwie gminy z powiatu sanockiego (Bukowsko i Komańcza) otrzymały wsparcie finansowe na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Zadania będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie umów o przyznaniu pomocy miało miejsce 10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

foto020

Analiza stanu wodociągów i kanalizacji w poszczególnych gminach wykazała, że jest duża różnica między północną a południową częścią naszego województwa – zaznaczył wicemarszałek Piotr Pilch. – W kilku gminach w ogóle nie ma kanalizacji, a kilkadziesiąt jest skanalizowanych zaledwie w kilku procentach, stąd za jeden z priorytetów Zarządu Województwa Podkarpackiego przyjęliśmy starania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Zaangażowaliśmy duże środki z RPO WP, ale też z dodatkowych źródeł, które przeznaczyliśmy na gospodarkę wodno-ściekową. Dzisiaj podpisujemy 38 umów na kwotę ponad 120 mln zł.

Chętnych na wsparcie finansowe jest więcej.

– Drugie tyle złożonych wniosków czeka jeszcze na realizację, dlatego w dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby zapewnić dodatkowe finansowanie. Mam nadzieję, że to się uda i wszyscy beneficjenci otrzymają wsparcie – dodaje wicemarszałek Piotr Pilch.

Wicemarszałek Ewa Draus podkreśliła, że dzięki wciąż pozyskiwanym środkom zewnętrznym, podkarpackie miejscowości rozwijają się, a standard życia na obszarach wiejskich znacząco się poprawia.

To daje nam przesłanki, abyśmy realizowali i wzmacniali politykę zrównoważonego rozwoju.

Z kolei Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego zaznaczyła, że gdyby nie bardzo dobra i merytoryczna współpraca z samorządami, nie udałoby się osiągnąć efektu w postaci 38 zatwierdzonych wniosków.

– Cieszymy się, że odpowiadacie Państwo na zapytania Departamentu, ale także, kierujecie do nas własne pytania. To bardzo ważne, bo w ten sposób pozyskujemy informacje, jakie potrzeby są jeszcze do zrealizowania.

Gminy z powiatu sanockiego otrzymały łącznie 4 mln zł wsparcia

Wójtowie gminy Komańcza i Bukowsko pojechali we wtorek do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, aby wziąć udział w konferencji prasowej oraz podpisać umowy o wsparcie finansowe.

Gmina Komańcza jest skanalizowana tylko w 50 proc., więc otrzymane fundusze są ogromną pomocą dla samorządu.

Nasza gmina zajmuje pod względem wielkości 10. miejsce w Polsce, dlatego ze względu na duży obszar oraz uwarunkowania terenowe o dużej różnicy w rzędnych terenowych trudno jest przeprowadzić inwestycje w każdej miejscowości – mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza. – Cieszymy się z otrzymanych 2 mln zł, które przeznaczymy na rozbudowę pięciu stacji uzdatniania wody. W planie mamy również likwidację starej oczyszczalni połączoną z budową nowej nitki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza, podłączenie osiedla Jesionowa do kanalizacji oraz podłączenie studni głębinowej do budynku Urzędu Gminy, ośrodka zdrowia i jednego budynku mieszkalnego.

foto015_1

Efekty inwestycji odczują także mieszkańcy gminy Bukowsko.

– Prawie 2 mln zł będzie wydatkowane na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukowsku i Karlikowie – mówi wójt Marek Bańkowski. Jest to już druga transza środków PROW, jaką otrzymała gmina, a 100-procentowe dofinansowanie pomoże nam zrealizować ważne zadania kanalizacyjne. Cieszymy się i dziękujemy za wsparcie Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz pracownikom Departamentu za pomoc przy procedowaniu wniosku.

W podpisaniu umów uczestniczył starosta Stanisław Chęć.

Gratuluję zarówno gminom, które złożyły dobre wnioski i otrzymały wsparcie, jak również marszałkom województwa podkarpackiego za pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację tak bardzo potrzebnych w naszym regionie inwestycji wodno-kanalizacyjnych – mówi starosta Stanisław Chęć. – Dzięki funduszom zewnętrznym, które wciąż spływają do naszego powiatu, udało się w ostatnim czasie przeprowadzić w gminach wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Podpisanie 38 umów pozwoli wybudować blisko 200 km systemu kanalizacji zbiorczej oraz prawie 180 przydomowych oczyszczalni ścieków, co przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego na Podkarpaciu.

Zwiększy się również zasięg usług publicznych realizowanych przez samorządy gminne w ramach zadań własnych. Istotne w skali regionu będzie też wybudowanie prawie 60 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.

– Na podstawie oceny wniosków złożonych w trzech wcześniejszych naborach zawarto 146 umów o przyznanie pomocy na kwotę ponad 325 mln zł – mówił Paweł Stokłosa, zastępca dyrektora departamentu PROW w urzędzie marszałkowskim. – Zakończono realizację 123 projektów. Zakontraktowane wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przekroczyło 159 mln złotych. Do tej pory udało się wybudować 250 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, dodatkowych 12 km poddano przebudowie. Wybudowano ponad 700 km zbiorczych systemów kanalizacji komunalnej oraz 321 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowano, przebudowano i wyposażono kilkadziesiąt ujęć wody oraz stacji jej uzdatniania. Kilkanaście inwestycji dotyczyło budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku


12-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)