REKLAMA

Ruszyła budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta

Ruszyła budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta

W czwartek oficjalnie na uroczystym rozpoczęciu inwestycji wbito łopaty w budowę wchodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie.

Wykonawcą inwestycji jest Antex II Sp. z o.o. Umowa na realizację tego zadania została podpisana końcem września 2022 roku. Roboty mają zakończyć się w 2024 roku. Łączna wartość inwestycji to ponad 81 mln zł, a czego ponad 32,5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Początek nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 o długości około 3,39 km rozpoczyna się na węźle A4 przy autostradzie w Woli Dalszej, przechodzi przez drogę wojewódzką nr 877, następnie biegnie w nowym śladzie przez Podzwierzyniec. Skrzyżowanie typu rondo powstanie na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1521R. Dalej droga przechodzi przez potok Mikośkę, gdzie wybudowany zostanie nowy most. Następnie krzyżuje się z drogą powiatową 1519R skrzyżowaniem typu rondo. Powstaną dwa skrzyżowania z drogami gminnymi. Nad linią kolejową nr 91 wybudowany zostanie nowy wiadukt drogowy. Droga wojewódzka połączy się z drogą krajową nr 94 w Głuchowie. Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniono poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. Realizacja zadania zakłada rozbiórkę ośmiu budynków magazynowych.

Celem inwestycji jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Łańcuta i wynikające z tego zniesienie uciążliwości dla mieszkańców w postaci emisji spalin i hałasu w miejscu ścisłej zabudowy mieszkaniowej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez upłynnienie ruchu lokalnego w centrum miasta. Istotne jest także zapewnienie ciągłości i płynności ruchu na nowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 877 poprzez wykonanie bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi wojewódzkiej z linią kolejową nr 91 Kraków – Medyka oraz zapewnienie bezpośredniego połączenia węzła autostrady A4 „Łańcut” z drogą krajową nr 94, które stanowić będzie istotny element sieci drogowej województwa podkarpackiego, tj. połączenie dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (sieć TEN-T), które wpisuje się w strategię rozwoju województwa podkarpackiego.

Byliśmy tam na żywo! Zobacz relację z uroczystego rozpoczęcia inwestycji: 


16-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)