REKLAMA

RZESZÓW. Co ciekawego się wydarzy na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa?

RZESZÓW. Co ciekawego się wydarzy na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa?

Rzeszowski Klaster Energii, rondo im. Ignacego Daszyńskiego, pomnik przyrody na Olszynkach, usuwanie azbestu, remont szkoły muzycznej w Rzeszowie – to najważniejsze tematy najbliższej Sesji Rady Miasta Rzeszowa

We wtorek 28 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie w ratuszu, w trakcie którego zapadną ważne dla mieszkańców Rzeszowa decyzje. Na ten temat z radnymi rozmawia Helena Cieciora z Rzeszów24.

Porządek obrad LXXV sesji Rady Miasta – 28 lutego

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023 – 2030.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Herbowej w Rzeszowie.
 7. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów w Rzeszowie.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonych przy ul.: Podpromie, Miłocińskiej, Malczewskiego i Wita Stwosza w Rzeszowie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia przez Miasto Rzeszów miejskiego klastra energii (druk: LXXV/4/2023).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia Rzeszowskiego Centrum Energii (druk: LXXV/5/2023).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego wypracowania wspólnie z rzeszowskimi zarządcami nieruchomości i spółkami telekomunikacyjnymi rozwiązania w przypadku braku zgody mieszkańców i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych wielorodzinnych na lokalizację stacji bazowych na dachach budynków.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wyminą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXXV/2/2023).
 14. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topola euroamerykańska (druk: LXXV/1/2023).
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXXV/3/2023).
 16. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 4a- Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”.

pkt 4b- Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Rzeszowa”.

pkt 4c- Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”.

pkt 9a- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego w Rzeszowie.

pkt 9b- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Celowniczej w Rzeszowie.

pkt 9c- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

pkt 9d- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Porąbki.

pkt 9e- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Porąbki.

pkt 9f- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Skołyszyn.

pkt 9g- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Pilzno.

pkt 15a- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Rzeszowa jako elementu logo Komisji Młodych Lekarzy działającej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie.

27-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)