REKLAMA

SESJA RADY MIASTA RZESZOWA NA ŻYWO !

LXXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku.
 4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030 (druk: LXXVI/1/2023).
 6. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia”.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie, uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 4 SASANKA w Rzeszowie oraz uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 6 KOTEK PSOTEK w Rzeszowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zasad przy ustanawianiu zieleni publicznej na gruntach prywatnych.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia Rzeszowskiego Centrum Energii oraz Miejskiego Klastra Energii.
 12. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Paderewskiego.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Morelowej w Rzeszowie.
 14. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Azaliowej, Wrzosowej.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Synów Pułku w Rzeszowie.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Brylantowej.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat oraz określenia zasad ich zmiany za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 19. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 (druk: LXXVI/3/2023).
 20. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, oraz do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Boguchwale, Suszyckich 9 (druk: LXXVI/4/2023).
 21. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2023 roku.
 22. Uchwała w sprawie określenia na rok 2023 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/2/2023).
 23. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – dąb szypułkowy (druk: LXXVI/7/2023).
 24. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – platan klonolistny (druk: LXXVI/8/2023).
 25. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – kłęk kanadyjski.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/5/2023).
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.
 28. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „C4TALENT – Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty” w ramach programu URBACT IV (druk: LXXVI/6/2023).
 29. Uchwała w sprawie powołania Rady i Zarządu Rzeszowskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu z zakresu wspierania przystosowania się do zmian klimatu w ramach naboru do grantów standardowych Programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027, Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze (druk: LXXVI/9/2023).
 31. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku.
 32. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 33. Wolne wnioski i sprawy różne.

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 15a – Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Dębowej i Wiśniowej.

pkt 16a – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Sadowej.

pkt 16b – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Mikołajczyka.

pkt 16c – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Iranka Osmeckiego.

pkr 16d – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

pkt 25a – Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – bez czarny.

pkt 25b – Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE”.

pkt 31a – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Prezydenta Miasta).

pkt 31b – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Zarządu Transportu Miejskiego).

pkt 31c – Uchwała w sprawie przekazania petycji Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie według właściwości.

 

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa, zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady (Klub Radnych PiS)

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1 w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) i rozpocznie się o godz. 14:00 po zakończeniu LXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa.

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

28-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)