REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO

RZESZÓW / PODKARPACIE. 70. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Informacja dotycząca działań i przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2023 r. w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Roku Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z Dziećmi na Podkarpaciu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/701/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Solina.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/695/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Lutakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Panu Andrzejowi Lubomirskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Panu Markowi Tenerowiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Przemyślu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika województwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r. (I)

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r. (II)

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.

23. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 11 grudnia 2023 r. do 9 stycznia 2024 r.

24. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXIX sesji w dniu 21 grudnia 2023 r.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia radnych.

27. Wystąpienia zaproszonych gości.

28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

29-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)