REKLAMA

Uniwersytet Rzeszowski jest jednym z sześciu najlepszych uniwersytetów w Polsce

Uniwersytet Rzeszowski jest jednym z sześciu najlepszych uniwersytetów w Polsce 

Uniwersytet Rzeszowski zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem liczby stypendiów przyznanych studentom przez Ministra Edukacji i Nauki.  Według danych opublikowanych przez MEN 19 studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymało stypendia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. 

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki zostały przyznane 414 studentom z całej Polski. Z tego 348 stypendiów zostało przyznanych za osiągnięcia naukowe, 28 za osiągnięcia sportowe, 31 za osiągnięcia artystyczne, a 7 za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne lub sportowo-artystyczne). 

Z czołówki najlepszych uniwersytetów w Polsce, najwięcej stypendiów otrzymali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (45) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (42). Wśród pozostałych uczelni, na liście znalazły się: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (28), Politechnika Wrocławska (27), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (21) oraz Uniwersytet Rzeszowski (19). 

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego złożyli 31 wniosków, a 19 z nich otrzymało stypendium. 

Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł. Laureaci otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni – w terminie 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2022/2023 na stypendia Minister Edukacji i Nauki przeznaczy ponad 7 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że kwota stypendium wynosi 17 000,00 złotych. To duże wsparcie finansowe dla studentów, którzy osiągnęli znaczące wyniki w dziedzinie naukowej, sportowej czy artystycznej. 

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki to wyjątkowa nagroda dla wybitnych studentów, którzy wyróżniają się w swoich dziedzinach. 

To ważne wyróżnienie, które pozwala nagrodzić studentów za ich ciężką pracę, zaangażowanie i za osiągnięcia w nauce, sporcie czy sztuce.

Fot. Michał Święcicki / UR

04-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)